Co możemy zaoferować przedsiębiorstwu?

Przygotowujemy firmę do kontroli w przedsiębiorstwie oraz do kontroli drogowych, sprawdzamy prawidłowość prowadzonej dokumentacji, zaproponujemy wdrożenie odpowiednich procedur działania przeciwdziałających powstawaniu naruszeń.

Dokonujemy rozliczeń czasu pracy kierowców z tachografów analogowych i cyfrowych w sposób gwarantujący pełną zgodność z zaleceniami Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, służby celnej w Polsce, BAG w Niemczech oraz policji innych krajów europejskich.

Pobieramy i archiwizujemy dane z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych, dzięki czemu przedsiębiorstwo ma pewność, że są one zgodne z wymogami unijnymi oraz wymogami służb kontrolnych.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie wykonywanych przez przedsiębiorców zadań transportowych, w tym także podczas postępowań administracyjnych prowadzonych w wyniku kontroli (pisma, odwołania, rozkładanie kar na raty).

Wykonujemy usługi audytorskie – monitorowania spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (wymogi licencyjne, kwalifikacje kierowców).

Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia przedsiębiorców i kierowców, które nie ograniczają się do przekazania wiedzy teoretycznej, zawartej w ustawach i rozporządzeniach, lecz zawierają także mnóstwo porad praktycznych, opartych na mojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

Oferta szkolenia z zakresu znajomości przepisów pod kątem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego!

Celem szkolenia jest przeszkolenie uczestników z tematyki czasu pracy kierowców, procedur kontrolnych oraz obsługi tachografów (cyfrowych i analogowych).

Pierwsza część szkolenia poświęcana jest kontroli na drodze, najnowszym zmianom przepisów i ich interpretacji. Zawiera szczegółowe omówienie praw i obowiązków kontrolowanego kierowcy. Przedstawiane są prawa i obowiązki zarówno kontrolowanego kierowcy jak i kontrolującego.

W drugiej części uczymy jak stosować w praktyce normy dotyczące maksymalnego ciągłego/dziennego/ tygodniowego/dwu-tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw w jeździe, odpoczynków dziennych i tygodniowych, prawidłowych zaświadczeń o dniach wolnych oraz przepisy wykorzystywane przez Inspektorów do kontroli kierowców, tj. Rozporządzenie 561/2006, Ustawa o Transporcie Drogowym. Szkolimy uczestników z obsługi tachografów (cyfrowych i analogowych) w celu przeprowadzenia osób posługujących się w codziennej pracy tachografem przez wszystkie wymagania i obowiązki ustawodawcy. Liczne błędy w obsłudze tachografów, jakie stwierdzamy podczas audytów u naszych Klientów, mają ogromne znaczenie m.in. na wysokość nakładanych kar przez instytucje kontrolne.

Trzecia część przedstawia praktyczne metody pozwalające zminimalizować wysokość kar nakładanych przez instytucje kontrolne na kierowcę i na przedsiębiorcę. Wyjaśniam jak prawidłowo opisywać wykroczenia na tarczkach i wydrukach z tachografu cyfrowego aby uniknąć kary. Nie opisanie bowiem wykroczenia w sposób przewidziany prawem skutkuje nałożeniem kary zarówno na kierowcę jak i (po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym) na przedsiębiorcę.

Koszt: Cena ustalana indywidualnie.

Usługa audytorska pod kątem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego!

Za wykonanie usługi audytorskiej polegającej na przemonitorowaniu spełniania przez przedsiębiorcę i zatrudnianych kierowców wymogów ustawowych w zakresie wykonywania przewozów drogowych (usługa wykonana jest pod kątem kontroli wewnętrznej Inspekcji Transportu Drogowego i obejmuje zgodnie z przepisami okres czasu do roku wstecz).

Koszt: Cena ustalana indywidualnie.

 
Nie zwlekaj, sprawdź nas
Zadzwoń : +48 530-858-905

ITD KRAWCZYK

ZAUFAJ NAM!

Krzysztof Krawczyk